• mapa witryny
  • poleć znajomemu
Narzędzianarzędzia budowlane dostępne w E-MUR
Materiały konstrukcyjnemateriały do budowy ścian dostępne w Hurtowni E-MUR
Materiały wykończeniowefolie, papy, geowłóknina, hydroizolacje
Twój zaufany Skład Budowlany

Twój zaufany Skład Budowlany

E-MUR to ponad 50 lat doświadczeń w branży budowlanej.
Nasza rodzina rozpoczęła działalność w 1953 roku, zajmując się głównie usługami budowlanymi. W tamtych latach zatrudnialiśmy nawet 200 osób realizując wiele wspaniałych inwestycji.

Skład budowlany E-mur:

E-MUR to ponad 50 lat doświadczeń w branży budowlanej.

Dzień w dzień zaspokajamy potrzeby naszych Klientów na materiały budowlane najwyższej jakości, w połączeniu z profesjonalną obsługą i doradztwem.

Od roku 2012 działamy w Grupie PSB.

E-MUR to ponad 50 lat doświadczeń w branży budowlanej.

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego E-MUR Materiały Budowlane i Opał

Właściciel witryny

1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.e-mur.pl jest E-mur Materiały Budowlane i Opał ul. Stara Kłodnicka 54, 40-701 Katowice.

2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają redaktorzy serwisu (pracownicy E-MUR Materiały Budowlane i Opał).

Warunki ogólne

1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym E-MUR publikowane są jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Składu Budowlanego chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność E-MUR, Grupy PSB lub ich autorów.

3. Korzystanie z serwisu internetowego E-MUR jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych oraz w warunkach korzystania z serwisu Grupy PSB opublikowanych pod adresem http://www.grupapsb.com.pl/regulamin-korzystania-z-serwisu-grupy-psb.

Warunki użytkowania serwisu

1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Składu Budowlanego E-MUR Katowice w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody E-MUR Materiały Budowlane, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Hurtowni Materiałów Budowlanych E-MUR, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego E-MUR, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla E-MUR, Grupy PSB  lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Składu Budowlanego E-MUR jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody E-MUR.

7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody E-MUR Materiały Budowlane i Opał na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego E-MUR poprzez podanie źródła w postaci www.helimed.pl.

8. Otrzymując dostęp do stron E-MUR użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.

10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. E-MUR nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Składu Materiałów Budowlanych i Opału E-MUR Katowice

1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

2. E-MUR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

3. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez E-MUR działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. E-MUR ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis internetowy zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl - Tworzenie stron internetowych
www.intracom.pl

Tel.: +48 32 351 82 50; +48 32 440 11 46
Fax: +48 32 351 82 50 w. 24