http://www.e-mur.com.pl/main/polityka_prywatnosci.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności,
dlatego Skład materiałów Budowlanych i Opału E-MUR informuje, że:

dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w tym serwisie internetowym są używane jedynie do:

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Spółki E-MUR lub Grupy PSB. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają państwo anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydujecie inaczej (system B2B dla Partnerów, formularze).

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.helimed.pl, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Poufność danych może być uchylona na wezwanie upoważnionych organów.